పరుగెత్తే ప్రవాహం లాంటి కాలంతో నువ్వూ పోటీ పడుతూ అసంకల్పితంగా ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి చూసినపుడు నువ్వు మర్చిపోయిన ఓ చిన్ని జ్ఞాపకాన్ని భద్రంగా […]

కబ్బాడి, కబ్బాడి, కబ్బాడి, కబ్బాడి … సర్రుమని వెళ్ళాడు వాడు. నన్నైతే పట్టేస్తారేమో! అమ్మో! పడ్డాడు వాడు. మోకాలంతా రక్తం! “నెప్పిగా ఉందిరా?” అడిగాను […]

‘భయం’ అంటే ముసుగువేసుకొని, హఠాత్తుగా ఎదురొచ్చే అపరిచితవ్యక్తి గదా! మాయలు చేసి హింసించే వికృత మంత్రగత్తె గదా! వీళ్ళు తమ ఊహాశక్తితో దాన్ని, కితకితలుపెట్టి […]

ఇన్నిరకాల అభినయాలూ.. నవరసాల పోషణలూ.. అంత సీనేం లేదు.. తెరలన్నీ నెమ్మదిగా దించేద్దూ.. స్విచ్‌లన్నీ ఒక్కటొక్కటే ఆఫ్‌చేసి..మ్యూట్‌బటన్‌నొక్కేసి ఒక మంద్రగీతం లోకి మగతగా..మెల్లగా.. వంతెన […]

పారిజాతం చెట్టు క్రింద నులక మంచం, దానిపైనున్న నా నీలపు బొంత మీద నక్షత్రాల్లా రాలిన ఆ పువ్వులూ నిర్వికారమయిన తెల్లని తెరపై సర్వవర్ణాల్తో […]