ఇప్పటి వరకు మనం దత్తపది, సమస్య ఈ రెండు అంశాల్ని సాధించటానికి వాడే పద్ధతుల గురించి కొంత విపులంగా చర్చించాం. ఈ పద్ధతుల్ని గట్టిగా […]

(సాహితీ విమర్శకులుగా పరిశోధకులుగా, కవిగా ద్వానాశాస్త్రి తెలుగు వారికి చిరపరిచితులు. ఇకనుంచి “ఈమాట” సంపాదక వర్గంలో ఉంటూ ఇండియాలోని రచయిత(త్రు)ల మేలైన రచనల్ని “ఈమాట” […]

గత “ఈమాట” సంచికలో “అమెరికాలో తెలుగు కథానిక” గురించి నేను వ్రాసిన వ్యాసంపై శ్రీ సాహితీవిమర్శకుడు గారి అభిప్రాయం చూశాను. వారు నిష్కర్షగా చెప్పిన […]

(తొలిభాగంలో అవధానుల పేర్లు వాడటం వల్ల కొందరు పాఠకులు ఈ వ్యాసరచయితకు ఆయా అవధానుల మీద ద్వేషమో మరేదో ఉన్నదని అపార్థం చేసుకున్నట్లు కనిపిస్తోంది. […]

కొన్నిపాటల్లో నేను గమనించిన విశేషాలను ఈ వ్యాసంలో ప్రస్తావిస్తాను. ఇందులో క్లాసిక్సునే కాకుండా, అన్ని రకాల పాటల్నీ తీసుకుంటాను. దీని ఉద్దేశ్యం, కొన్ని రచనా వైచిత్రుల్ని గుర్తించటమే గాని, ఉత్తమ రచనల్ని ఎన్నిక చెయ్యాలని కాదు. అందువల్ల కొన్ని మంచి రచనల గురించి చెప్తూనే, ఇతరత్రా విషయాల గురించి కూడా కొంత ముచ్చటిస్తాను.

హన్నన్నా అట్టె అట్టె! రెXంత మాటన్నారు రెXంత మాటన్నారు ఈ బైస్కోపులో ముచ్చటగా ముగ్గురే హీరోయినీమణుల్ని కట్టబెట్టనంత మాత్రాన హీరో గారి హీరోగం మరీ […]

మన పురాణాల్లో భూతలవాసులు కొందరు దేవతల్తో కలిసిమెలిసి తిరుగుతూంటారు. ఇంద్రుడి దగ్గరికెళ్ళడం, రంభాఊర్వశుల నాట్యాలు చూడ్డం, ఇంద్రుడితో అర్ధసింహాసనాలు పంచుకోవడం జరిగిపోతూంటాయి. ఇదంతా అభూతకల్పన […]

లోకంలో అనుభవానికీ, అనుభవజ్ఞులకు ఉన్న విలువ వేరే చెప్పవలసిన పనిలేదు. అయితే,”అనుభవాన్ని” నిర్ణయించడానికి ప్రాతిపదిక ఏది? కొలవడానికి “కొలబద్ద” ఏమిటి? సాధారణంగా ఒక వ్యక్తి, […]

(శ్రీ “సుజ్ఞేయశ్రీ” గారు ఇండియాలో తెలుగు సాహిత్య విమర్శకుడిగా చాలా అనుభవం ఉన్నవారు. ఐనా కొన్ని కారణాల వల్ల అజ్ఞాతంగా ఉండాలని కోరుతున్నారు. చాలా […]

ఏమివాయ్‌ మై డియర్‌ షేక్స్పియర్‌! మళ్ళీ ముఖం వేలవేసినావ్‌?? సొర్గానికి పోయినా సవితి పోరు తప్పనట్టు అమరలోకం లాటి అమెరికాకి వచ్చినా ఒక టెలుగూస్‌ […]