అస్తిత్వ వాద (Existentialism) ప్రభావంతో రచనలు చేసిన బుచ్చిబాబు, నవీన్, ఆర్. ఎస్. సుదర్శనం, వడ్డెర చండీదాస్ నవలను విశ్లేషిస్తూ అంపశయ్య నవీన్ గారు అట్లాంటాలో చేసిన ప్రసంగం ఇది.

పాలగుమ్మి పద్మరాజు భమిడిపాటి జగన్నాథరావుల సాహిత్య సంభాషణం, బాలాంత్రపు వెంకటరావు తో ముఖాముఖీ ,
స్థానం నరసింహారావు పాటలు, పద్యాలు

చాసోతో ముఖాముఖి ,
కృష్ణశాస్త్రి ఆకాశవాణి ప్రసంగం ,
విశ్వనాథ గళంలో కిన్నెరసాని పాటలు,
రాయప్రోలుతో ముఖాముఖి ,
చూడు చూడు నీడలు (లలితగీతం) ,
పతితులార భ్రష్టులార (లలితగీతం) ,
కొన్ని ఇస్మాయిల్ కవితలు

చలంతో రజని ముఖాముఖి (ఆకాశవాణి సౌజన్యంతో – సేకరించిన శ్రీనివాస్ పరుచూరి గారికి, శుభ్రపరిచి డిజిటైజ్ చేసిన మాధవ్ మాచవరం గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలతో) […]

“ఈమాట” పాఠకుల కోసం ఈ శ్రావ్యమైన “భాగవత గానం” అందజేస్తున్నాం. పాడటానికి ఎంచుకున్న పద్యాలు, వాడిన రాగాలు ఇక్కడ ఇస్తున్నాం. Audio files శ్రీ శివరాం గారి copy righted material. కనుక దయచేసి వాటిని కాపీ చేసుకోకండి