అడ్డం కొకు..రోకొ లో కొ… సమాధానం: కొడవటిగంటి పాపరహితంగా బబ్లూ సోదరి సమాధానం: చెల్లి ఆది లేని వృత్తం నశించక తప్పదని మధురమైన ఉత్తర్వు […]

అడ్డం కయ్యపుతిండి తింటాడా? (7) సమాధానం: కలహభోజనుడు వేసుకునే మెడను బట్టి భయపెట్టే విషప్పురుగు కూడా మేళకర్త రాగమవుతుంది- (7) సమాధానం: శంకరాభరణము చిదంబరంలో […]

ఏకవీర: విశ్వనాథ కథన కౌశలం అనే పుస్తకాన్ని డా. వై. కామేశ్వరి రచించగా, ముదిగొండ వీరభద్రయ్యగారి పీఠికతో, ఎమెస్కో వారు 2010 అక్టోబరులో అచ్చువేశారు. […]

అడ్డం గాడిద బూడిద రంగే, కాదన్నదెవరు? సమాధానం: ధూసరం సంపదలేవీ యిలా వెంటరావని హరిశ్చంద్రుడు వాపోయాడు సమాధానం: తిరమై మల్ల వాహనుల పేర్లలోని మబ్బు […]

అడ్డం పెద్ద నటుడికైనా, ఈ సౌండ్ ఇంజనీరుకైనా కావాలసినది ఈ కాస్తంత చోటే (5) సమాధానం: రంగస్థలము. పెద్ద నటుడికైనా కావలసినది ‘రంగస్థలమే’, సౌండ్ […]

అడ్డం భక్తులకి సంతానాన్ని ప్రసాదించే దేవత కోసం ఆరుద్ర పదాలు (4) సమాధానం: కూనలమ్మ ఒకటి అడ్డంలో కవిగారు “అచ్చోట తిరగేసి కొడితే దాని […]

అడ్డం చవక పరిహాసం సమాధానం: సరసం ఆజ్ఞ. సంధిలో ఆగమం కంటే వేరైనది సమాధానం: ఆదేశం భక్ష్యములఁదిను సుజనులాస్వాదించు వస్తువు సమాధానం: దినుసు కపటి […]

అడ్డం పొద్దున్న విప్పే కథ (3) సమాధానం: పొడుపు అప్పుడప్పుడు రాసే ఒక స్వల్పమైన రచన (3) సమాధానం: కల్పన. అక్షరం తప్పించి చూడాలి. […]

అడ్డం కుడినుంచి ఎడమకు తినే విందు సమాధానం: తమెఆ పచ్చిదానిమ్మ ఒరగబెట్టే రుచి సమాధానం: ఒగరు శైలమే చిహ్నమయితే ఇక మరపే రాదు సమాధానం: […]

అడ్డం బలం విశేషంగా బోల్తాపడి జాగుకు కారణమైంది సమాధానం: విలంబ. విలంబ(ము) అంటే ఆలస్యం లేదా జాగు. విలంబ అనగ్రామ్. సవరణ చేస్తే చక్కనౌతుంది […]

అడ్డం 2018కి… సమాధానం: స్వాగతము సభలో ఉద్యోగం సమాధానం: కొలువు. ఈ పదానికి సభ, ఉద్యోగం అనే రెండర్థాలూ ఉన్నాయి. వెనకనుండి చీలుస్తుంది సమాధానం: […]

అడ్డం ముక్కు ఎక్కడుందంటే… ద్రావిడ ప్రాణాయామం – ఇది ప్రసిద్ధమైన జాతీయం. ద్రావిడులు ప్రాణాయామం చేసేటప్పుడు, చేతులు తల చుట్టూ తిప్పి ముక్కును పట్టుకొనే […]