ఇది విఘ్నేశ్వరుని ప్రార్థన శ్లోకము. ఇది లేకుండ మనదేశములో నే కర్మలును ప్రారంభింపబడవు. క్రతువులు, నోములు, వ్రతములు అక్షరాభ్యాసములు, గృహప్రవేశములు సర్వమును విఘ్నేశ్వరపూజతోనే ప్రారంభింపబడును.

గడినుడి 9కి ఈసారి చాలా తొందరగా తప్పుల్లేని పరిష్కారాలు వచ్చాయి. అన్ని సమాధానాలూ సరిగా పంపిన ఈ అయిదుగురు విజేతలకు అభినందనలు: ఉరుపుటూరి శ్రీనివాస్ […]

గడినుడి-8కి అన్నీ కరక్టు సమాధానాలు పంపిన వారు: ఎవరూ లేరు. అడ్డం: విశ్వనాథ…శాస్త్రి విశ్వనాథతో మొదలై, శాస్త్రితో ముగిసే పేరుతో ప్రసిద్ధమైనవారు విశ్వనాథ పావని […]

గడినుడి-7కు అన్నీ కరక్టు సమాధానాలు పంపిన వారు: పం.గో.కృ.రావు రవిచంద్ర ఇనగంటి సుభద్ర వేదుల కె. వి. గిరిధరరావు సుధారాణి ఒక తప్పుతో సమాధానాలు […]

ఈసారి చాలా తొందరగా తప్పుల్లేని పరిష్కారాలు వచ్చాయి. అన్ని సమాధానాలూ సరిగా పంపిన ఈ నలుగురు విజేతలకు అభినందనలు: పం.గో.కృ.రావు పి. సి. రాములు […]

ఈసారి కూడా చాలా తొందరగా చాలా పరిష్కారాలు వచ్చినా, తప్పుల్లేని పరిష్కారాలు మాత్రం అంత తొందరగా రాలేదు. అన్ని సమాధానాలూ సరిగా పంపింది ఒక్కరే: […]

అడ్డం అడ్డం ముందుభాగాన చెదిరిన వరసా? (3) ఇంటి ముందుభాగం వసారా. దాన్ని వాడుకలో వసార అంటాం. ఆధారంలో ఇచ్చిన వరసా చెదిరి వసార […]

అడ్డం తారుమారై విరహ సలాముగా మారిన శ్రీనాధుని పుస్తకం (6) సమాధానం: హరవిలాసము. అక్షరాలు సరిగ్గా పేర్చమని సూచన “తారుమారైన” పదంలో ఉంది. హా! […]

వివరణలు – కొన్ని అవసరమైన ఆధారాలకి అడ్డం కసరత్తు సరిపాళ్ళతో పిండి కలిపితే అమ్మవారి నైవేద్యం రెడీ! – “సరిపాళ్లు” అంటే “సరి” భాగాలు. […]

అవినేని భాస్కర్ చేసిన ఆకు కవిత తమిళ మూలం: తెలుగు, తమిళ్ లిపులలో. తమిళుక్కు నీరం ఉండు (1997) కవితా సంపుటి నుండి.] (இலை […]

వివరణలు క్రిప్టిక్ క్రాస్ వర్డ్ పజిళ్లలో ఇచ్చే ఆధారాల్లో సమాధానాన్ని నేరుగా గానీ డొంకతిరుగుడుగా గానీ సూచించేవి, సాధకుల సాధారణ పరిజ్ఞానాన్ని పరీక్షించేవి, పదాలకు […]

[అవినేని భాస్కర్ చేసిన జంతువు కవిత తమిళ మూలం: తెలుగు, తమిళ్ లిపులలో. తమిళుక్కు నీరం ఉండు (1997) కవితా సంపుటి నుండి.] (“தமிழுக்கு […]

శ్రియై నమః శ్రీలక్ష్మీనరసింహాయ నమః చంద్రికాపరిణయము-సవ్యాఖ్యానము షష్ఠాశ్వాసము క. శ్రీమజ్జటప్రోలుపురీ ధామ! సుధాధామతిగ్మ◊ధామస్ఫూర్జ త్కోమలనయనద్వయ! యు ద్దామగుణాభీల! శ్రీమ◊దనగోపాలా! 1 టీక: శ్రీమజ్జటప్రోలుపురీధామ—శ్రీమత్=సంపద్యుక్తమగు, జటప్రోలుపురీ=జటప్రో […]

శ్రియై నమః శ్రీలక్ష్మీనరసింహాయ నమః చంద్రికాపరిణయము-సవ్యాఖ్యానము పంచమాశ్వాసము క. సుభగంభావుకఘనకౌ స్తుభ! సాధ్వవనసహకృత్వ◊దుర్దమచక్రా! ప్రభవాసురసర్వంకష విభవమ్మన్యప్రతాప◊వృత! గోపాలా! 1 టీక: సుభగంభావుకఘనకౌస్తుభ – సుభగంభావుక=మనోజ్ఞమగు, […]

శ్రియై నమః శ్రీలక్ష్మీనరసింహాయ నమః చంద్రికాపరిణయము-సవ్యాఖ్యానము చతుర్థాశ్వాసము క. కమలాకుచకలశతటీ విమలాంచితమృగమదాభి◊విలసన్ముద్రా కమలామతికృల్లాంఛన విమలాలసరిపువిభేద◊విధ గోపాలా! 1 టీక: కమలాకుచకలశతటీవిమలాంచితమృగమదాభివిలసన్ముద్రాకమలామతికృల్లాంఛన – కమలా=లక్ష్మీదేవియొక్క, కుచ […]