రచయిత వివరాలు


సుజాత

పూర్తిపేరు: సుజాత
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం: ఆస్టిన్, టెక్సస్.
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు: http://manishi-manasulomaata.blogspot.com/
రచయిత గురించి: