రచయిత వివరాలు

శారద
శారద

పూర్తిపేరు: శారద
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు: హైదరాబాద్
ప్రస్తుత నివాసం: బ్రిస్బేన్, ఆస్ట్రేలియా
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు: http://sbmurali2007.wordpress.com/
రచయిత గురించి: ఆస్ట్రేలియా ప్రభుత్వోద్యోగిగా పనిచేస్తూ, బ్రిస్బేన్ నగరంలో నివసించే శారద తెలుగులో, ఇంగ్లీష్‌లో కథలు, అనువాదాలు రాస్తూ వుంటారు. నీలాంబరి అనే పేరుతో వీరి కథల సంపుటి ప్రచురించారు.