రచయిత వివరాలు

మానస చామర్తి
మానస చామర్తి

పూర్తిపేరు: మానస చామర్తి
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు: విజయవాడ
ప్రస్తుత నివాసం: బెంగళూరు
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు: బైరాగి, తిలక్, ఇంద్రగంటి శ్రీకాంతశర్మ, ఇస్మాయిల్, కృష్ణశాస్త్రి, మో, అజంతా.
హాబీలు: కవిత్వం, వాద్య సంగీతం.
సొంత వెబ్ సైటు: http://www.madhumanasam.in/
రచయిత గురించి: ఇంజనీరింగ్( కంప్యూటర్స్) పూర్తి చేసి గత తొమ్మిదేళ్ళుగా ఐ.టిలో ఉద్యోగం.

మానస చామర్తి రచనల సూచిక: