రచయిత వివరాలు

మానస చామర్తి
మానస చామర్తి

పూర్తిపేరు: మానస చామర్తి
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు: విజయవాడ
ప్రస్తుత నివాసం: బెంగళూరు
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు: బైరాగి, తిలక్, ఇంద్రగంటి శ్రీకాంతశర్మ, ఇస్మాయిల్, కృష్ణశాస్త్రి, మో, అజంతా.
హాబీలు: కవిత్వం, వాద్య సంగీతం.
సొంత వెబ్ సైటు: http://www.madhumanasam.in/
రచయిత గురించి: ఇంజనీరింగ్ (కంప్యూటర్స్) 2005లో పూర్తి చేసి ఐ.టి. రంగంలో ఉద్యోగం. ప్రస్తుత నివాసం బెంగలూరు. మధుమానసం అన్న బ్లాగ్ ఉంది వీరికి. అలతి అలతి పదాలతో లోతైన కవిత చెప్పగల వీరు కవిత్వంలోను, సాహిత్యవిమర్శలోను తనదైన గొంతు వినిపిస్తున్నారు.

మానస చామర్తి రచనల సూచిక: