రచయిత వివరాలు

మాగంటి వంశీ మోహన్
మాగంటి వంశీ మోహన్

పూర్తిపేరు: మాగంటి వంశీ మోహన్
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం: శాక్రమెంటో, కేలిఫోర్నియా
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు: www.maganti.org
రచయిత గురించి: