రచయిత వివరాలు

భైరవభట్ల కామేశ్వరరావు
భైరవభట్ల కామేశ్వరరావు

పూర్తిపేరు: భైరవభట్ల కామేశ్వరరావు
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు: విజయనగరం
ప్రస్తుత నివాసం: చెన్నై
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు: http://telugupadyam.blogspot.com/
రచయిత గురించి:

భైరవభట్ల కామేశ్వరరావు రచనల సూచిక: