రచయిత వివరాలు

పూర్ణిమ తమ్మిరెడ్డి
పూర్ణిమ తమ్మిరెడ్డి

పూర్తిపేరు: పూర్ణిమ తమ్మిరెడ్డి
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం: హైదారాబాద్
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు: http://pustakam.net
రచయిత గురించి: పుస్తకం.నెట్ నిర్వాహకుల్లో ఒకరైన పూర్ణిమ వృత్తి రీత్యా సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీరు.