రచయిత వివరాలు

నందివాడ ఉదయ భాస్కర్
నందివాడ ఉదయ భాస్కర్

పూర్తిపేరు: నందివాడ ఉదయ భాస్కర్
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:
రచయిత గురించి: నివాసం ప్లేనో, టెక్సస్‌లో. అమెరికాలో సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజనీర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. "అక్షరం సార్థకమవుతుంది" అనే కవితాసంకలనాన్ని ప్రచురించారు. చాలా కవితలు వివిధ పత్రికల్లో వచ్చాయి.