రచయిత వివరాలు


త్రివిక్రమ్

పూర్తిపేరు: త్రివిక్రమ్
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు: