రచయిత వివరాలు

జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు

పూర్తిపేరు: జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
ఇతరపేర్లు: J K Mohana Rao
సొంత ఊరు: మదరాసు
ప్రస్తుత నివాసం: ఫ్రెడరిక్, మేరీలాండ్, అ.సం.రా.
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు: అందరు మహానుభావులు
హాబీలు: సాహిత్యము, సంగీతము, ముగ్గులు
సొంత వెబ్ సైటు:
రచయిత గురించి: జననం నెల్లూరు (1943).మదరాసులో SSLC వరకు.తిరుపతిలో ఉన్నత విద్యాభ్యాసం. IISc,బెంగుళూరులో Crystallography లో Ph.D పట్టా;1980 దాకా మదురై కామరాజ్ విశ్వవిద్యాలయంలో రీడర్‌గా విద్యాబోధన; తర్వాత అమెరికాలో శాస్త్రజ్ఞునిగా దీర్ఘకాలం ప్రవాస జీవితం. ఛందస్సు మీద విస్తారంగా వ్యాసాలు రచించారు.పాటలు పద్యాలు రాశారు. అనువాదాలు చేశారు.వీరి సుభాషితాల సంకలనం: Today’s Beautiful Gem. ఛందశ్శాస్త్రంలో కృషి,పరిశోధనకు గాను విరోధినామ (2009)సంవత్సరపు బ్రౌన్ పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు.

జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు రచనల సూచిక: