రచయిత వివరాలు


జి. వి. ఆర్‌. కె. శర్మ

పూర్తిపేరు: జి. వి. ఆర్‌. కె. శర్మ
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:

జి. వి. ఆర్‌. కె. శర్మ రచనల సూచిక: