రచయిత వివరాలు

జి. దుర్గాప్రసాద్‌
జి. దుర్గాప్రసాద్‌

పూర్తిపేరు: జి. దుర్గాప్రసాద్‌
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:
రచయిత గురించి:

జి. దుర్గాప్రసాద్‌ రచనల సూచిక: