రచయిత వివరాలు

గారపాటి ఉమామహేశ్వరరావు
గారపాటి ఉమామహేశ్వరరావు

పూర్తిపేరు: గారపాటి ఉమామహేశ్వరరావు
ఇతరపేర్లు: Prof. G U Rao
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:
రచయిత గురించి: సంచాలకులు సెంటర్ ఫర్ అప్లైడ్ లింగ్విస్టిక్స్ అండ్ ట్రాన్స్ లేషన్ స్టడీస్, హైదరాబాదు విశ్వవిద్యాలయం.