రచయిత వివరాలు

కె. రెడ్డప్ప
కె. రెడ్డప్ప

పూర్తిపేరు: కె. రెడ్డప్ప
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:
రచయిత గురించి: