రచయిత వివరాలు

కె. యస్‌. పరబ్రహ్మం
కె. యస్‌. పరబ్రహ్మం

పూర్తిపేరు: కె. యస్‌. పరబ్రహ్మం
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:
రచయిత గురించి:

కె. యస్‌. పరబ్రహ్మం రచనల సూచిక: