రచయిత వివరాలు

కలశపూడి శ్రీనివాసరావు
కలశపూడి శ్రీనివాసరావు

పూర్తిపేరు: కలశపూడి శ్రీనివాసరావు
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:
రచయిత గురించి: జననం బొబ్బిలిలో, చదువు రాజా కాలేజి బొబ్బిలి, ఎ వి న్ కాలేజి , విశాఖపట్నం, ఆంద్రా యునివర్సిటీ వాల్తేరు, బయోటెక్నాలజిలో పిహెచ్.డి పేరిస్ యునివర్సిటీ , పేరిస్, ఫ్రాన్స్స్ లో. నివాసం ఫ్లోరల్ పార్క్, న్యూ యార్క్ లో, పనిచేస్తున్నది ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ అఫ్ బయో టెక్నాలజీ లో. ఎందులో ఏముందో తెలుసుకోవడం లో వృత్తి పరంగా, ప్రవృత్తి పరంగా ఉత్సాహం లో భాగమే జీవ శాస్త్ర పరిశోధన , జీవితాన్ని అనువదించే రచన.