రచయిత వివరాలు

శంకగిరి నారాయణస్వామి
ఎస్‌. నారాయణస్వామి

పూర్తిపేరు: శంకగిరి నారాయణస్వామి
ఇతరపేర్లు: నాసీ, కొత్తపాళీ
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు: http://kottapali.blogspot.com
రచయిత గురించి: కథకుడిగా, అనువాదకుడిగా, సమీక్షకుడిగా అమెరికాలోనూ, ఇండియాలోనూ, బ్లాగుల లోకంలోనూ పేరు గడించిన ఎస్‌. నారాయణ స్వామి అమెరికా ఆంధ్రుల జీవన తలాల్లో కొత్తకోణాల్ని ఆవిష్కరిస్తున్న కథకుడిగా ఈమాట పాఠకులకు చిరపరిచితులు.

ఎస్‌. నారాయణస్వామి రచనల సూచిక: