రచయిత వివరాలు

ఎస్‌. ఆర్‌. భల్లం
ఎస్‌. ఆర్‌. భల్లం

పూర్తిపేరు: ఎస్‌. ఆర్‌. భల్లం
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:
రచయిత గురించి: