రచయిత వివరాలు

అవినేని భాస్కర్
అవినేని భాస్కర్

పూర్తిపేరు: అవినేని భాస్కర్
ఇతరపేర్లు: Bhaskaran Narayanaswamy
సొంత ఊరు: కుమారరాజుపేట గ్రామం, పళ్ళిపట్టు తాలుకా, తిరువళ్ళూర్ జిల్లా, తమిళ నాడు
ప్రస్తుత నివాసం: బెంగుళూరు, కర్ణాటక
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు: చదవడం, సంగీతం వినడం
సొంత వెబ్ సైటు: paravallu.blogspot.com
రచయిత గురించి:

అవినేని భాస్కర్ రచనల సూచిక: